# Bez kategorii

Ponowne zatrudnienie – kiedy możesz się go domagać?

Zanim będziesz się domagał przywrócenia do pracy zastanów się czy aby na pewno jest to najlepsze rozwiązanie dla Ciebie. Istnieje bowiem obawa, że dotychczasowy pracodawca ma już kogoś na Twoje miejsce i wystąpienie do niego z żądaniem zatrudnienia nie będzie dla niego komfortowe. Owszem, jeżeli to prawo Ci przysługuje możesz z niego skorzystać, ale chcę zwrócić twoją uwagę na warunki nowego zatrudnienia. Twoja kandydatura może nie być pożądana w tym czasie w firmie, a obowiązek zatrudnienia być dla szefa uciążliwym, co w naturalny sposób będzie odczuwalne w środowisku pracy. Jednak wszystko zależy od indywidualnej sytuacji i okoliczności pracodawcy, waszej dotychczasowej współpracy oraz Twojej przydatności do pracy.

Prawo powrotu do pracy przysługuje pracownikom zwolnionym w trybie natychmiastowym z powodu zbyt długiego przebywania na zwolnieniach lekarskich oraz pracownikom objętych zwolnieniami grupowymi. W pierwszym przypadku pracownik musi zgłosić się do pracodawcy w terminie 6 miesięcy od dnia rozwiązania umowy. Jego zatrudnienie będzie zależało od stanu zdrowia – czy jest w pełni zdolny do podjęcia i świadczenia pracy, wolnego miejsca pracy u danego pracodawcy oraz posiadania odpowiednich kwalifikacji i uprawnień na wolne i oferowane stanowisko pracy. Osoba, z którą rozwiązano umowę o pracę na skutek zwolnień grupowych może ubiegać się o ponowne zatrudnienie u dotychczasowego pracodawcy w przeciągu roku od dnia rozwiązania stosunku pracy. Osoba ma szansę na ponowne zatrudnienie, w szczególności gdy dany pracodawca podjął decyzje w sprawie o przyjęciu do pracy pracowników w grupie zawodowej, do której zaliczał się zwolniony. Pracodawca ma obowiązek zatrudnienia pracownika, który zgłosić chęć powrotu do pracy z zachowaniem rocznego terminu, jeżeli będzie miał do zaoferowania stanowisko odpowiadające kwalifikacjom tego pracownika w ciągu 15 miesięcy od dnia rozwiązania z nim umowy. Po tym terminie uprawnienie pracownika wygasa, a pracodawca nie ma już obowiązku zatrudnienia.

Prawo powrotu do pracy nie gwarantuje podjęcia pracy na dotychczasowych warunkach czy stanowisku pracy, ale zapewnia zatrudnienie u dotychczasowego pracodawcy. Nowy stosunek pracy jest wynikiem nowego porozumienia stron i warunki płacy i pracy mogą zostać ukształtowane w inny sposób niż dotychczas. To czy finalnie skorzystamy z prawa przywrócenia do pracy zależy od przyjęcia (akceptacji) oferty złożonej przez pracodawcę.