Zakres usług

Od kilkunastu lat nasza kancelaria świadczy profesjonalne usługi z zakresu prawa pracy. Bogate doświadczenie pozwala nam na reprezentację Klientów zarówno indywidualnych jak i zbiorowych, a także gwarantuje wykwalifikowaną pomoc związaną z rozstrzyganiem wątpliwości i problemów związanych z polityką zatrudnienia w danej firmie. Przygotowujemy ekspertyzy prawne, umowy, dokumenty, opinie, a także przeprowadzamy szkolenia w zakresie prawa pracy. W tej dziedzinie porady prawne i reprezentacja Klientów obejmuje:

 • ­ustalenia stosunku pracy
 • ­sprostowanie świadectwa pracy
 • ­przywrócenie do pracy
 • ­negocjowanie i przygotowywanie umów o pracę
 • ­odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę
 • ­dyskryminację
 • ­mobbing
 • ­wypadki przy pracy
 • ­odpowiedzialność pracowników
 • ­należne wynagrodzenie za pracę
 • ­reprezentowanie pracodawców i pracowników w postępowaniu sądowym
 • ­przygotowywanie umów o zakazie konkurencji
 • ­uczestnictwo w negocjacjach i mediacjach z pracownikami oraz związkami zawodowymi
 • ­sporządzanie porozumień, regulaminów pracy, wynagradzania oraz regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych