# Bez kategorii

Co zrobi Sąd Rejonowy w sprawie o odmowę wypłaty zasiłku kiedy w toku jest również sprawa o wyłączenie z systemu ubezpieczeń?

Jeżeli złożyłeś dwa odwołania tj. od decyzji w sprawie wyłączenia z systemu ubezpieczeń społecznych i od decyzji w sprawie odmowy prawa do zasiłku to postępowania te nie będą toczyły się równolegle. Z uwagi na fakt, że postępowanie w sprawie wyłączenia z systemu ubezpieczeń społecznych jest nadrzędne względem tego, które toczy się w sprawie o odmowę wypłaty zasiłku już na etapie odwołania należy wnosić o zawieszenie postępowania przed sądem rejonowym.  Uzasadnieniem dla zawieszenia będzie fakt, że rozstrzygnięcie odwołania w Sądzie Rejonowym zależy od wyniku innego toczącego się postepowania cywilnego tj. postępowania dotyczącego ustalenia podlegania pod ubezpieczenia społeczne.