0
# Bez kategorii

Kara upomnienia i nagany

Przepisy kodeksu pracy przewidują w ramach kar porządkowych karę upomnienia oraz karę nagany. Pracodawca może wymierzyć wymienione wyżej kary pracownikowi za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku w procesie ...
Czytaj dalej
0
# Bez kategorii

Pozorność umowy o pracę

Czynność prawna dotknięta jest wadą pozorności, gdy w chwili jej dokonywania obie strony wiedzą, iż skutki tej czynności nie będą realizowane. W przypadku umowy o pracę pozorność wynika z braku zamiaru realizowania przez...
Czytaj dalej