# Bez kategorii

ZUS obniżył Ci podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne?

Co dalej? Odpowiedzi znajdziesz poniżej.

ZUS może wydać decyzję, w której ustali podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, oczywiście w większości przypadków będzie to stawka niższa aniżeli ta deklarowana, co znowu będzie miało przełożenie w przypadku konieczności skorzystania z różnego rodzaju zasiłków (np. zasiłku chorobowego).

Jaki są argumenty ZUS-u żeby obniżyć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne?

Najczęściej ZUS wskazuje, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne została ustalona w celu umożliwienia uzyskania wyższych świadczeń przysługujących z ubezpieczenia np. chorobowego. W szczególności ZUS analizuje:

  • długość okresu zatrudnienia;
  • długość okresu czasu dzielącego zmianę warunków zatrudnienia, w tym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne;
  • datę powstania niezdolności do pracy;
  • datę złożenia wniosku o wypłatę zasiłku np. chorobowego.

A zatem, żeby „wygrać” z ZUS-em musisz udowodnić, że podstawa wymiaru składek była odzwierciedleniem faktycznie wykonywanej pracy, a nie tylko chęci uzyskania wyższych świadczeń z ubezpieczeń.