# Bez kategorii

Dostałeś karę nagany lub karę pieniężną? Co dalej? ABC prawa pracy

Jeżeli uważasz, że zastosowanie wobec Ciebie przez pracodawcę kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, możesz w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia Cię o ukaraniu wnieść sprzeciw. Sprzeciw wnosi się na piśmie do pracodawcy.

O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca. Jeżeli reprezentuje Cię  zakładowej organizacji związkowej pracodawca zdecyduje o uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu dopiero po rozpatrzeniu stanowiska tej organizacji.

Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu. Innymi słowy, jeżeli w ciągu 14 dni od daty złożenia sprzeciwu pracodawca nie przekaże Ci informacji, że Twój sprzeciw odrzuca oznacza to, że Twój sprzeciw uwzględnił, a nałożona na Ciebie kara zostanie uchylona i wykreślona z Twoich akt osobowych.

W razie uwzględnienia sprzeciwu wobec zastosowanej kary pieniężnej pracodawca jest obowiązany by zwrócić Ci równowartość kwoty tej kary.

Jeżeli wniosłeś sprzeciw, a pracodawca poinformował Cię w terminie 14 dni, że Twój sprzeciw odrzuca wówczas nie pozostaje Ci nic innego jak tylko to żeby wystąpić do sądu pracy z pozwem o uchylenie zastosowanej wobec Ciebie kary. Pozew musisz wnieść do sądu w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia Cię przez pracodawcę o odrzuceniu Twojego sprzeciwu.

Jeżeli sąd pracy uchyli karę pieniężną nałożoną przez pracodawcę wówczas pracodawca jest również zobowiązany zwrócić Ci równowartość kwoty tej kary.