# Bez kategorii

Delegacja za podróż służbową

Podróży służbowej nie wlicza się co do zasady w czas pracy, chyba że podróż odbywa się w godzinach pracy.

Co to jest podróż służbowa?

Podróżą służbową jest wykonywanie na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością,w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy.

W tym czasie pracownik nie pozostaje do dyspozycji pracodawcy co do zasady, a środek lokomocji nie jest miejscem wykonywania pracy ( odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych, zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin, w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny, usprawiedliwia nieobecność w pracy ).

Pracownikowi przysługuje zwrot kosztów podróży w wysokości i na warunkach określonych w :

przepisach,

→ układzie zbiorowym pracy,

→ regulaminie pracy,

→ umowie o pracę