# Bez kategorii

Zadaniowy czas pracy – na czym polega?

 Kiedy może być zastosowany przez pracodawcę w stosunku do pracownika?

 → może być wprowadzony w sytuacjach uzasadnionych rodzajem pracy, miejscem wykonywania pracy bądź jej organizacją np. gdy kontrola pracownika jest utrudniona ze względu na okoliczności, czy miejsce pracy;

→ dotyczy to pracownika, który nie pracuje w grupie, lecz indywidualnie np. we własnym domu, przykładowo projektanci, programiści, architekci ;

→ niedopuszczalne jest zatrudnienie w takim systemie czasu pracy pracowników zatrudnionych przy produkcji materialnej;

→ uważa się, że w tym systemie pracy pracodawca powinien zaplanować zadania dla pracownika z uwzględnieniem norm wynikających z art. 129 kodeksu pracy  przy założeniu przeciętnej wydajności pracownika  → oznacza to, że pracownikowi powinno powierzać się tyle zadań ile jest w stanie zrealizować przeciętnie w ciągu 8 godzin na dobę i przeciętnie w ciągu 40 godzin tygodniowo;