# Bez kategorii

Twój urlop marzeń został przerwany przez pracodawcę? Sprawdź, czy miałeś obowiązek przerwania wakacji i powrotu do pracy !

Przebywając na urlopie musisz liczyć się z tym, że w wyjątkowych sytuacjach pracodawca może wymagać od Ciebie powrotu do pracy. Odwołanie z urlopu jest możliwe, gdy wystąpiły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego, a Twoja obecność jest niezbędna dla zapewnienia prawidłowego toku pracy z uwagi na posiadane przez Ciebie kwalifikacje. Termin powrotu do pracy pracodawca musi tak określić, aby realne było twoje stawiennictwo w wyznaczonym przez niego dniu. O zasadności odwołania Cię z urlopu obiektywnie decyduje twój przełożony, twoim obowiązkiem, po przyjętym komunikacie o konieczności twojej obecności w zakładzie pracy, jest podjęcie pracy w terminie wyznaczonym przez pracodawcę.

Uzasadnienie potrzeby twojego powrotu może jednak „zbadać” sąd pracy po złożeniu wniosku o odszkodowanie za niesłuszne odwołanie z urlopu. Zanim jednak zaczniesz podważać zasadność decyzji o odwołaniu Ciebie z wymarzonych wakacji warto zastanowić się nad innymi formami rekompensaty, które nie zakłócą twoich relacji z pracodawcą. Przede wszystkim należy Ci się zwrot poniesionych kosztów bezpośrednio związanych z powrotem na żądanie. Koszty te obejmują: opłaty hotelowe, opłaty związane z biletami zarezerwowanych wycieczek lub innych atrakcji turystyczno-rekreacyjnych, koszty dojazdu do miejsca wypoczynku i powrotu z miejsca wypoczynku udokumentowany biletami lub fakturami za paliwo. Niemniej jednak zaraz po wypełnieniu obowiązków, które wyniknęły z okoliczności, które wpłynęły na podjętą przez twojego szefa decyzję o odwołaniu Cię z urlopu możesz wykorzystać pozostałą część urlopu, chyba, że wolisz, aby część niewykorzystanego urlopu została spożytkowana w innym terminie.

Jeżeli jednak powyższe świadczenia nie są w twojej cenie wystarczające możesz na drodze powództwa cywilnego dochodzić odszkodowania za nieuzasadnione odwołanie z urlopu. Ta opcja naraża Cię jednak na rozwiązanie umowy o pracę, bowiem który pracodawca chciałby współpracować z pracownikiem, który pozywa go do sądu?