# Bez kategorii

Jakie roszczenia przysługują pracownikowi, gdy pracodawca zatrudnia go poniżej płacy minimalnej ?

050103-N-9079D-020
Indian Ocean (Jan. 3, 2005) - Seaman Jaimee Lorenzo counts money while working as a clerk in the ship store aboard the guided missile destroyer USS Benfold (DDG 65). Benfold, assigned to Carrier Strike Group Nine (CSG-9), is currently conducting humanitarian operations in the wake of the Tsunami that struck South East Asia. CSG-9 is currently operating in the Indian Ocean off the waters of Indonesia and Thailand. U.S Navy photo by Photographer's Mate Airman Ronald Dallatorre (RELEASED)

Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia  .

Jeżeli w danym miesiącu, z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub rozkład czasu pracy, wynagrodzenie pracownika, obliczone zgodnie z art. 6 ust. 4 ( art 6 ust. 4 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę →  „ Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych, z zastrzeżeniem ust. 5. „

art 6 ust, 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę →  „ Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się:

1) nagrody jubileuszowej;

2) odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;

3) wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;

4) 16 dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej. ), jest niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia, następuje uzupełnienie wynagrodzenia do tej wysokości w postaci wyrównania.

 

 

Jeżeli w danym miesiącu, z uwagi na :

→ na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzenia,

→ rozkład czasu pracy,

wynagrodzenie pracownika jest niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia, następuje uzupełnienie wynagrodzenia do tej wysokości w postaci wyrównania. →  wyrównanie wypłaca się za okres każdego miesiąca łącznie z wypłatą bieżącego wynagrodzenia

Warto pamiętać, że przedsiębiorca albo osoba działająca w imieniu przedsiębiorcy albo innej jednostki organizacyjnej, wypłaca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenie za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.